RECURSOS » Dominar els problemes matemàtics

» MOSTRA QUADERN ALUMNAT en PDF

DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS (1)

Podeu descarregar una mostra gratuïta de DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS (1) (problemes de suma i resta d'una operació) - Quadern de l'alumnat

Idiomes disponibles:

    

» MOSTRA QUADERN ALUMNAT en PDF

DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS (2)

Podeu descarregar una mostra gratuïta de DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS 2 (problemes de suma i resta d'una operació) - Quadern de l'alumnat

Idiomes disponibles:

    

» MOSTRA QUADERN ALUMNAT en PDF

DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS (3)

Podeu descarregar una mostra gratuïta de DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS 3 (problemes de suma i resta, multiplicació i divisió en problemes dues operacions) - Quadern de l'alumnat

Idiomes disponibles:

    

» VÍDEO-CURS

VÍDEO-CURS: Dominar els problemes matemàtics

Vídeo-curs dirigit a professorat de primària i secundària. Consta de 6 lliçons en vídeo acompanyades d'un PDF que també serveix de guia didàctica del material.

Recursos associats a
DOMINAR ELS PROBLEMES MATEMÀTICS