RECURSOS » Dominar l'ortografia

» QUADERN ALUMNAT en PDF

DOMINAR L'ORTOGRAFIA - Mostra

Podeu descarregar-vos una mostra gratuïta del Quadern de l'alumnat DOMINAR L'ORTOGRAFIA

Altres idiomes disponibles:

          

» LLIBRE TEÒRIC en PDF

DOMINAR L'ORTOGRAFIA: el secret per ensenyar ortografia

Un llibre breu per explicar la didàctica de l'ortografia des d'una perspectiva innovadora. Com reduir fins un 80% les faltes ortogràfiques del nostre alumnat i seguir millorant?

» GUIA DIDÀCTICA en PDF

DOMINAR LA ORTOGRAFÍA - Guía didàctica

Aquesta guía està pensada per entendre i treure el màxim partit als quaderns de Dominar l'ortografia.

» VÍDEO-CURS

VÍDEO-CURS: Dominar l'ortografia

Vídeo-curs dirigit a docents de Primària i Secundària. Consta de 14 lliçons en vídeo (de entre 5 i 15 minuts), acompanyades d'un PDF que també serveix de guia didàctica del material.

» PROGRAMA INFORMÀTIC

EDU-DIGITAL: Mètode Gabarró d'Ortografia Visual

EduDigital ofereix programes web de suport per millorar l'ortografia. Disponible en diversos idiomes: català, espanyol, euskera, anglès i francès.

Recursos associats a
DOMINAR L'ORTOGRAFIA