PROMO ESCOLES - Demaneu una mostra gratuïta

Us regalem i enviem una

MOSTRA GRATUïTA

dels nostres materials escolars *

* Les mostres s'envien gratuïtament només a centres educatius d'Espanya i de països on l'enviament postal segur sigui possible.

» ELS NOSTRES MATERIALS:

» IDIOMES DISPONIBLES:

Tots els nostres materials estan en català, però també en espanyol, espanyol de llatinoamèrica, euskera, gallec, valencià, anglès i francès.

 

» SOL·LICITEU UNA MOSTRA:

(!) IDIOMA: Si vols demanar mostres de quaderns en castellà, fes-ho a Boira Espanya

------------

Nom i cognoms: *

E-mail: *

Telèfon:

Càrrec dins el centre educatiu: *

------------

INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

Centre educatiu: *

Nom del centre: *  

Direcció (Carrer i número): *  

Codi postal: *  

Localitat: *  

Província: *  

------------

QUINES MOSTRES VOLEU REBRE?


Dominar l'ortografia (primària i secundaria)


Dominar les taules de multiplicar (primària)


Dominar la acentuación en español (primària i secundària)

------------

Observacions:

------------

Anti-SPAM: * (Fes click a la següent casella)  

------------

Accepto la política de privacitat (Veure política de privacitat)

Subscribe for the mailing list

 

» RECURSOS PER AL PROFESSORAT:

A més, també us oferim de forma gratuïta una sèrie de recursos educatius i pedagògics, així com materials complementaris als quaderns escolars.